Con dấu tròn và con dấu vuông, con dấu nào có giá trị pháp lý, con dấu tròn được dùng khi nào? Và con dấu vuông được sử dụng trong trường hợp nào?khắc dấu nhanh?... Đấy là một đôi câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn thành viên trong thời gian mới đây.
Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về giá trị pháp lý của các dòng con dấu này, cũng như trường hợp nào dùng con dấu tròn, trường hợp nào dùng con dấu vuông.
Con dấu đơn vị là gì? Vai trò của con dấu đối với tổ chức
Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc biệt, ko trùng lặp, nhằm phân biệt giữa doanh nghiệp này với đơn vị khác.
Có thể nói, con dấu là 1 trong các tài sản quý giá của doanh nghiệp, bởi vì theo tập quán giao tiếp các văn bản, giao kèo của nhà hàng chỉ mang giá trị pháp lý khi nó được đóng dấu. Ngoài ra, giá trị của con dấu hiện thời không còn rõ nét như trước, bởi từ ngày 01/7/2015, khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, thì khắc dấu lấy ngay hà nội được quyền quyết định số lượng con dấu (nghĩa là công ty có quyền có phổ biến hơn 01 con dấu)
Con dấu tròn và con dấu vuông, con dấu nào được đăng ký với cơ quan nhà nước thì con dấu đó sở hữu giá trị pháp lý
Trước ngày 01/7/2015, việc sử dụng con dấu buộc phải tuân theo Luật doanh nghiệp 2005, nghĩa là cách thức và nội dung con dấu buộc phải theo điều khoản của Chính phủ
Tại các văn bản chỉ dẫn về dòng con dấu này, thì con dấu doanh nghiệp bắt buộc là con dấu tròn. Mẫu con dấu tròn này bắt buộc tuân thủ theo quy định tại các văn bản này mới mang giá trị pháp lý.
Từ sau ngày 01/7/2015, việc dùng con dấu thực hiện theo Luật tổ chức 2014, tức là hình thức và nội dung, số lượng con dấu do đơn vị tự quyết định nhưng mà phải bảo đảm các nội dung về tên nhà hàng và mã số công ty.
Trứơc lúc sử dụng, tổ chức phải báo cáo mẫu khắc dấu tên giá rẻ cho cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin đất nước về đăng ký đơn vị.
Như vậy, đồng nghĩa rằng, từ ngày 01/7/2015, con dấu doanh nghiệp dù là con dấu tròn hoặc con dấu vuông đều với giá trị pháp lý nếu nhà hàng có làm thủ tục thông báo loại con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông báo quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
1 số để ý đối với việc quản lý dùng con dấu cho những doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015