Chúng tôi đội ngũ gia sư tiếng nga qua nhiều năm giảng dạy đã sưu tầm các trình độ trong tiếng Nga đề giúp các bạn có nhu cầu học tiếng Nga, giao tiếp tiếng Nga đánh giá được khả năng tiếng Nga của mình. Nào Cùng gia sư tiếng Nga tìm hiểu về các trình độ trong tiếng Nga từ cơ bản đến nâng cao
Mùa thu Năm 2009 Bộ giáo dục và khoa học LBNga phê chuẩn những tiêu chuẩn quốc gia tiếng Nga cũng như tiếng nước ngoài (lệnh 28.10.2009 số 463). Kết quả tại thời điểm hiện tại các công dân nước ngoài và những người không có quốc tịch am hiểu , có kỹ năng kỹ xảo trong lĩnh vực am hiểu tiếng Nga , được chia ra 5 mức độ: cơ sở , thứ nhất , thứ hai , thứ ba và thứ tư. Đòi hỏi trình độ sau đây:
Trình độ cơ sở trong tiếng Nga.
Biết viết thư, tờ trình nhật ký , chúc mừng v.v… mô tả nội dung cơ bản bài đọc- xuất xứ có dựa vào các câu hỏi.
Hiểu thông tin cơ bản ( đề tài chỉ vị trí , thời gian, nguyên nhân v.v…., giới thiệu trong các bài hội thoại riêng và các bài độc thoại có đặc tính sinh hoạt VH và XH
Đồng thời nắm vững tiếng Nga như tiếng nước ngoài ở mức cơ sở không đủ để học trong các trường học của Nga , ngoại trừ khoa dự bị Cho công dân nước ngoài, sinh viên tương lai đào tạo tiếng chuyên ngành một năm.
Mức thứ nhất (có thể bạn quan tâm đến dịch vụ Gia sư tiếng Hàn )
Bài thử nghiệm của bạn mỹ mạn theo mức độ này chứng tỏ giao tiếp thành thạo , bạn đã hình thành ở mức trung bình và cho phép thỏa mãn nhu cầu giao tiếp trong pham vi giao tiếp sinh hoạt XH và VH . Bằng các lời nói bạn tự mình nói trong môi trường ngôn ngữ và định hướng phần lớn tình huống tiêu chuẩn nêu ra , cũng như khả năng giải quyết các vấn đề sinh hoạt nẩy sinh các nhiệm vụ đứng trước bạn. Cái đó phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước PKI.
Yêu cầu chính đáng: mức thứ nhất PKI:
Biết đọc bài khóa nhỏ từ báo , tạp chí , sách tổng quoát nội dung đọc, chi tiết riêng, kết luận, và đánh giá tác giả;
Biết viết bài khóa có 20 câu một trong các chủ đề : về bản thân, gia đình , học tập , nghiên cứu ngoại ngữ , làm việc , thời gian rỗi, thành phố quê hương, sức khỏe , thời tiết, chuyển đổi nội dung cơ bản bài đọc hoặc nghe bài đọc đề tài; Chủ đề liên quan đến gia sư ngoại ngữ là Gia sư tiếng Pháp
Hiểu bài hội thoại ngắn và rút ra thông tin thực tế ( đề tài , thời gian , quan hệ, mục đích , nguyên nhân ) , hiểu bài hội thoại và thể hiện mối quan hệ với lời nói và hành động người nói, hiểu thông báo , tin tức , thông tin tính VHXH;
biết tham gia trong đối thoại , trong phạm vi rộng tình huống giao tiếp , bắt đầu , hỗ trợ và kết thúc đối thoại , Tổ chức chuyện trò trong các đề tài khác nhau( về mình, công việc, nghề nghiệp , quyền lợi ,đất nước , thành phố , các vấn đề VH v.v. Hình thành các bài nói trên cơ sở các bài đã đọc có tính VH-XH ;
Sử dụng kỹ năng từ vựng ngữ pháp hình thành lời nói phu hợp với ý đồ nẩy sinh trong các tình huống giản đơn dạng tiêu chuẩn.
Khối lượng từ vựng tối thiểu đạt 2300 đơn vị.
Nắm vững tiếng Nga như tiếng nước ngoài ở giai đoạn đầu để bắt đầu học trong các trường học Nga , trong đó có các trường ĐHCN, có nghĩa là trong các trường ĐHTH, ĐH , Viện hàn lâm.Mức độ này , quy tắc , tốt nghiệp .khoa dự bị cho công dân nước ngoài sau đào tạo tiếng chuyên ngành một năm
Biết lĩnh hội tương xứng và sử dụng phương tiện ngôn ngữ ngữ pháp từ vựng , bảo đảm quy tắc ngôn ngữ hình thành lời nói.
Khối lượng từ vựng tối thiểu 10 000 đơn vị .
Nắm vững tiếng Nga như tiếng nước ngoài nhất thiết để nhận bằng tốt nghiệp tú tài hoặc thạc sỹ – tốt nghiệp trường học Nga ( ngoại trừ tú tài và thạc sỹ ngữ văn).
Biết viết văn tắt các vấn đề, tóm tắt thuyết trình, Dạng văn bản / không văn bản, thông báo trên cơ sở nghe được, đọc được,trình bày khả năng phân tích và đánh giá thông tin , biết viết văn bản có tính vấn đề.( điều , , văn bản v.v….)
Hiểu bài – giảng đường, hiểu chi tiết trình bày khả năng đánh giá nghe ( đài , TV , đoạn phim ghi chép lời nói v.v…) và đánh giá tương quan người nghe với đối tượng lời nói;
Biết lập bài đối thoại , sử dụng các phương tiện ngôn ngữ khác nhau để hiện thực hóa các mục đích khác nhau và chiến thuật giao tiếp lời nói , đề xướng các bài đối thoại- chuyện sắp xếp các tình huống trong quá trình giao tiếp, xây dựng độc thoại – tranh luận trong các chủ đề tinh thần – đạo đức, trong tình huống chuyện trò tự do , lập luận ý kiến;
Biết trình bày tri thức am hiểu hệ thống ngôn ngữ được thể hiện kỹ năng sử dụng đơn vị ngôn ngữ quan hệ cấu trúc cần thiết khi hiểu và hình thành lời nói riêng cũng như lời nói là một bộ phận của văn bản gốc hoặc đoạn trích.
Khối lượng từ vựng tối thiểu cần đạt 12 000 đơn vị trong đó phần chính từ điển – 7 000 đơn vị.
Chứng chỉ cấp cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp tú tài -ngữ văn- tốt nghiệp trường học Nga. Chủ đề gia sư có l Biết viết các văn bản riêng, phản ánh khái niệm riêng về đối tượng lời nói và các văn bản tác động tính cách;
Hiểu tối đa nội dung radio-bản tin TV, trích đoạn phim , kịch , vở, ghi chép lời phát biểu v.v…lĩnh hội được lời nói cảm xúc đặc biệt VH-XH của người nói, diễn giải bài phát biểu nổi tiếng và ý nghĩa tiềm tàng.
Biết đạt mục đích bất kỳ giao tiếp trong tình huống giao tiếp đối thoại ,