McDonald's thiết kế và đăng ký logo với hình ảnh được lấy ý tưởng từ bộ ngực của phụ nữ, Google thì lại mang ý nghĩa đột phá "không tuân theo luật chơi thông thường"....đằng sau logo của mỗi thương hiệu đều mang ý nghĩa và định hướng của doanh nghiệp.
Amazon: Cái nhìn đầu tiên của khách hàng khi nhìn vào logo của ông trùm thương mại điện tử Amazon là hình ảnh mũi tên giống như cái miệng cười lớn. Mang ý nghĩa là đem lại sự hài lòng đến với người dùng khi sử dụng dịch vụ họ. Để ý hơn chút nữa ta sẽ thấy mũi tên khởi đầu từ chữ “A” và kết thúc ở chữ “Z”, ý nói chúng tôi cung cấp mọi loại mặt hàng từ A đến Z (phục vụ khách hàng đến tận những khâu cuối cùng).
McDonald's: Khách hàng thường hiểu chữ “M” trên logo chính là đại diện cho chữ cái đầu tiên của tên tập đoàn. Tuy nhiên, McDonald’s muốn khách hàng của mình hiểu theo một ý nghĩa khác. Trước kia, vào đầu những năm 1960, tập đoàn gặp khó khăn trong việc xây dựng lại hình ảnh thương hiệu, do đó đã mời Donald Cheskin – ông là một chuyên gia thiết kế đã tư vấn cho tập đoàn thay đổi logo. Ngay lúc đó ông đã thuyết phục được họ giữ lại chữ M nguyên bản trên logo của mình. Bởi vì theo như ông chia sẻ, chữ “M” với hai đường tròn bên trên sẽ làm cho khách hàng có liên tưởng đây là bộ ngực của phụ nữ và khiến họ cảm thấy đói. Nghe thì có vẻ khó tin, Tuy nhiên, sau khi biết điều này, bạn sẽ có nhìn hoàn toàn khác đối với chữ “M” nói trên.
Apple: Trong câu chuyện Adam và Eva đã cùng nhau ăn trái cấm từ một cây tri thức và miếng cắn ở bên phải của quả táo. Do bắt nguồn từ truyền thuyết đó mà Apple đã đăng ký bản quyền logo với hình ảnh quả táo khuyết như ngày nay.