Lớp học kế toán thuế

HỌC KẾ TOÁN THUẾ là một phần trong công việc của kế toán bắt buộc bạn phải làm không những phải làm mà còn phải thành thạo..Vậy để làm được công việc của một kế toán thuế bạn cần có những kỹ năng, nghiệp vụ kế toán nào ?

Nhằm mục đích tăng cường kỹ năng nhận thức & vận dụng kiến thức chuyên môn kế toán vào thực tiễn trong doanh nghiệp Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ quy mô vừa và nhỏ cho các sinh viên, kế toán viên.

Tăng cường khả năng tìm việc làm cho sinh viên khi ra trường; hoặc sinh viên muốn tìm việc làm thêm trong thời gian đang còn học trong các trường đào tạo;Nội dung học kế toán thuế
1. Học về Hóa đơn và quản lý hóa đơn tài chính
Quy chuẩn hóa đơn theo nghị định 04/2014/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn số 39/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi - bổ sung mới nhất
Thủ tục phát hành hóa đơn tài chính (hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, tem, vé, thẻ, biên lai...)
Báo cáo hóa đơn, xử lý các trường hợp sai sót, sai phạm về công tác hóa đơn

2. Học Kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT)
Tính thuế giá trị gia tăng khi mua hàng, bán hàng, tiêu dùng nội bộ, xuất nhập khẩu
Tờ khai thuế giá trị gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư, thuế vãng lai...
Nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng qua mạng với, chứng thư số, iHTKK và các nhà cung cấp T-VAN

Xem chi tiết tại: học kế toán thuế

3. Học Thuế thu nhập cá nhân (PIT)
Cơ bản về sắc thuế, biểu thuế, tính thuế trong các trường hợp (Thuế TNCN từ tiền lương tiền công; Thuế TNCN từ kinh doanh, cổ tức; Thuế TNCN từ cho thuê tài sản...), thu nhập tính thuế, thu nhập miễn thuế, các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN
Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký người phụ thuộc
Kê khai thuế TNCN theo tháng, quý, quyết toán thuế TNCN cuối năm

4. Học Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)
Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi khi xác định thuế phải nộp theo luật thuế TNDN
Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN dựa trên kết quả kế toán thuế và các phụ lục kèm theo

Xem thêm chủ đề: hệ thống tài khoản kế toán