Vào thứ 3 ngày 23/8 vừa qua, Chính phủ Nhật đã họp cộng thêm Bộ Y tế, lao động và Phúc lợi và ra quyết định tăng mức lương tối thiểu của người lao động tại Nhật từ 798 yên/h lên mức 823 yên/h tức là ngày càng tăng 25 yên/h đối với mọi người lao động kể cả các người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.>>có nên đi nhật làm việc không

>>công ty xuất khẩu lao động nhật bản uy tín tại hà nội

Điều này sẽ đánh dấu một bước cải thiện trưởng mạnh nhất trong mức lương tối thiểu của lao động Nhật Bản. Kể từ khi Nhật Bản mở màn chuyển từ tính mức lương theo tiếng thay cho kiểm tra mức lương hàng ngày của người lao động từ năm 2002 đến nay thì đây là lần tăng nhanh nhất.

Mức lương thế hệ, được chính phủ Nhật Bản lên tiếng vào thứ ba sẽ được hiệu lực tính từ ngày 1/1/2017 trên tất cả 47 thành thị tại Nhật Bản

Vào cuối tháng Bảy, Hội đồng lương giang sơn Nhật Bản cũng đề nghị Bộ trưởng lao động yêu cầu lên chính phủ việc tăng mức lương tối thiểu trung bình của người lao động Nhật Bản tăng tầm 23 yên/h. mà dựa vào các kiến nghị, Hội đồng lương từ những địa phương điều chỉnh thì mức lương ưng chuẩn sau buổi họp hôm thứ 3 là 25 yên/h chứ không phải nên là 23 yên/h đây là điều cực kỳ vui mừng đối với người lao động tại Nhật Bản.

Việc cải thiện 25 yên/h phản ảnh rằng chính phủ Nhật cực coi trọng lao động khi đến đây kể cả các người lao động nước ngoài. Họ cũng sẽ đều hưởng chung một cơ chế cũng như các người dân bản địa tại Nhật.

tuy nhiên việc tăng này cũng còn phù thuộc từng khu vực mà các nơi có số hàm lượng lao động trong vị trí thành thị thì mức lương sẽ cải thiện cao hơn. thí dụ như : Tokyo ngay hiện tại có mức lương tối thiểu cao nhất là 932 lặng sẽ tăng 25 yên ổn, Dường như Miyazaki và Okinawa có mức ít nhất tại 736 yên sẽ tăng 24 yên ổn.