Chuẩn bị một bản chi tiết kế hoạch của event là bước đầu tiên trong việc mang cho khách hàng và nhà cung cấp thêm của bạn các thông tin về event bạn định thực hiện. Ngoài việc bạn phải xác định ngày tháng, địa điểm và loại hình sự kiện có các điều chủ yếu khác mà bạn không thể bỏ qua điều này sẽ giúp đỡ một số nhà cung cấp thêm tiềm năng của bạn cung cấp thêm sản phẩm kỹ lưỡng và đề xuất chính xác.

Dưới đây là 3 điều bạn nên lưu ý khi viết kế hoạch tổ chức cho event.

to chuc tet trung thu cho cac be

1. Chuẩn bị một bản thông tin về công ty và chi tiết sự kiện bạn thực hiện

Việc bạn phải chuẩn bị hồ sơ về công ty bản thân là điều vô cùng chủ yếu dù công ty của bạn lớn hay nhỏ. Có thể 3 thông tin ban đầu này cung cấp thêm cho đối tác của bạn các ý tưởng rõ ràng về việc bạn có khả năng làm gì và cho phép họ đánh giá công việc của bạn, nếu như họ tin rằng ccông ty của bạn hoàn hảo và pù hợp với event của họ, sự lựa chọn là hiển nhiên. Điều này cũng cho từng nhà cung cấp thêm một cái nhìn sâu sắc vào công ty và sự kiện của bạn, có thể giúp họ cung cấp thêm và dự đoán 4 giải pháp cụ thể để phù hợp với nhu cầu của công ty của bạn.

Hãy đặt vị trí mình là nhà cung cấp thêm bạn hãy thử đọc bản thông tin chi tiết sự kiện xem có thiếu xót hoặc khoảng trống gì không. nếu bạn không thể phát hiện các gì mục tiêu của bạn cho sự kiện này không có làm thế nào những nhà cung cấp thêm của bạn có thể chào giá chính xác chi nó. Hãy chắc chắn bao gồm bất kỳ thông tin bạn đã có thể có lợi từ những nhà cung cấp của bạn từ vô cùng nhiều năm trước.

tổ chức lễ khai trương showroom

2. Quy định thời gian và ngân sách rõ ràng

Hãy chắc chắn rằng đa số nhà cung cấp thêm của bạn có đủ thời gian để đọc, đặt câu hỏi và trả lời chúng sẽ giúp bạn có được đa số thông tin hoàn hảo và chính xác nhất. Trong khi hiểu được quá trình này đôi khi có được vội vã, hãy cố gắng ghi nhớ rằng người nhận sẽ cần đủ thời gian để đọc, trả lời và thu thập thông tin từ tất cả một vài phòng ban của họ. Bạn muốn thời gian này và chú ý tới tóm tắt sự kiện của bạn, bởi vậy nếu có thể cung cấp thêm càng không ít như bạn có thể trong khi vẫn giữ 4 thứ khác hoạt động.

Nói về ngân sách của bạn và hãy báo trước về 5 kỳ vọng của bạn xung quanh nó. các người nghĩ rằng bằng cách ẩn hay là không tiết lộ điều này rằng họ sẽ tiết kiệm tiền.

View more random threads: