piano bị hư hao là điều mà không một người yêu nhạc cụ nào mong muốn, song cũng như các sản phẩm khác, piano cũng sẽ có tuổi thọ