Bí quyết để doanh nghiệp có thể tăng trưởng bền vững đó là tạo ra một chiến lược kinh doanh bán hàng mạnh mẽ và bất bại. Không có chiến lược bán hàng, những quyết định do đội ngũ lãnh đạo đưa ra là những gì tốt nhất tại thời điểm đó, nhưng lại không thể toàn diện thấu đáo với tầm nhìn dài hạn trong tương lai.


1. Bước 1: Đánh giá thực trạng doanh nghiệp
Doanh nghiệp trước khi muốn bắt đầu lên kế hoạch, chiến lược cho tương lai thì cần nhìn về thực trạng kinh doanh trong quá khứ của doanh nghiệp và trả lời các câu hỏi:

Doanh số, sản phẩm bán hiện tại của doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp đang bán cho khách hàng nào?

Sản phẩm nào của doanh nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận? ai là người bán?

Những khách hàng nào mang lại lợi nhuận ít nhất và nhiều nhất cho doanh nghiệp?

Những khách hàng nào có chu kỳ bán hàng ngắn nhất?

Những khách hàng nào có doanh thu cao nhất?

Đâu là nơi hợp lý nhất để tìm kiếm sự tăng trưởng?

Tóm lại, doanh nghiệp cần làm báo cáo tổng hợp phù hợp theo doanh thu, kênh bán, sản phẩm để đưa ra kết luận chính xác về thực trạng doanh nghiệp trước khi bắt đầu xây dựng những chiến lược bán hàng hiệu quả.

2. Bước 2: Phân tích hồ sơ khách hàng
Khách hàng là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp hướng tới. Bởi vậy, trước khi đưa ra các chiến lược bán, doanh nghiệp nên có những phân tích hồ sơ, tâm lý khách hàng và xây dựng được chân dung khách hàng cụ thể. Lúc này, những báo cáo, những thông tin của khách hàng cần được lưu lại chi tiết và khoa học nhất.Phân tích hồ sơ khách hàng - bí quyết tiếp cận khách hàng thành công

Để đáp ứng điều này, một gợi ý về giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp hoạt động mảng du lịch đó là phần mềm AZ CRM. CRM giúp doanh nghiệp có thể lưu trữ mọi thông tin và lịch sử khách hàng trên một hệ thống duy nhất. Đồng thời cung cấp báo cáo tổng hợp tự lập để doanh nghiệp có thể thuận tiện theo dõi.

Xem ngay: Phần mềm CRM du lịch tối ưu bán hàng như thế nào?

3. Bước 3: Xây dựng mục tiêu chiến lược rõ ràng
Mục tiêu chiến lược bán hàng của doanh nghiệp nhìn chung thường xoay quanh vấn đề doanh thu và chi phí. Dựa vào tiềm lực hiện có và sẵn sàng bỏ ra chi phí bao nhiêu cho toàn dự án, doanh nghiệp có thể xác định chính tác mục tiêu chiến lược rõ ràng và tập trung phấn đấu để đạt được mục tiêu kỳ vọng.

4. Bước 4: Tạo mục tiêu doanh thu rõ ràng
Trong kinh doanh, mực tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp luôn là tối đa hóa lợi nhuận. Bởi vậy, doanh nghiệp khi kết hợp các mục tiêu doanh thu nhất định của mình với chiến lược thị trường chiến lược thúc đẩy bán hàng mà bạn đã tạo dựa trên đánh giá về tình hình hiện tại và quá khứ, bạn có thể tạo các mục tiêu doanh thu thực tế cho các lãnh thổ và cá nhân.

5. Bước 5: Phát triển và truyền đạt định vị rõ ràng
Chiến lược thúc đẩy bán hàng của doanh nghiệp sẽ giúp xác định cách định vị doanh nghiệp và sản phẩm để đạt được sự tăng trưởng. Mỗi một phân khúc thị trường khác nhau sẽ cần một kế hoạch định vị rõ ràng khác nhau.Chiến lược bán hàng hiệu quả giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường

Đội ngũ nhân viên - chuyên viên bán hàng, marketing và sản phẩm cần phối hợp với nhau để vẽ nên chân dung khách hàng hoặc tuyên bố định vị và đề xuất giá trị đáp ứng từng nhu cầu khác nhau dựa theo kế hoạch, chiến lược đề ra ban đầu.

6. Bước 6: Xác định kế hoạch hành động rõ ràng
Doanh nghiệp cần xác định kế hoạch hành động rõ ràng theo chiến lược bán hàng, biết chắc chắn mình cần bao nhiêu doanh thu và nguồn gốc từ đâu, mỗi đại diện bán hàng sẽ cần tạo một kênh cho biết họ dự định tạo doanh thu đó như thế nào. Họ có thể thành công hơn khi làm việc với marketing và bao gồm các khách hàng tiềm năng hiện có hỗ trợ các mục tiêu cụ thể.

7. Bước 7: Đánh giá và kiểm soát chiến lược
Bước cuối cùng trong cách xây dựng chiến lược bán hàng đó là thực hiện tự đánh giá và kiểm soát chiến lược bán hàng của chính doanh nghiệp. Đánh giá xem chiến lược có theo đúng hướng đi ban đầu không, có đạt hiệu quả, mang lại doanh thu lợi nhuận mong muốn?

Xem thêm: