Lựa chọn quạt trần kdk đúng cách không chỉ xem xét thẩm mỹ, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần bổ sung kích thước phòng

- Bước thứ nhất: Quyết định nơi muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở trung tâm, cho phép không khí lưu thông suốt trong cả căn phòng. Mặc dù vây, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí tốt nhất. Vì lý do chắc chắn cho ngời dùng, tuyệt đối không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước tiếp: Hãy xem thêm các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm tốt nhất cho phòng dưới 6 m2 (phòng ngủ nhỏ