Sở hữu trí tuệ được biết là các quyền liên quan đến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, buổi biểu diễn của nghệ sĩ, bản thu âm, sáng chế thuộc mọi lĩnh vực với sự sáng tạo của con người, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ và tất cả các quyền khác liên quan đến hoạt động trí tuệ của con người trong các lĩnh vực, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra việc này chính là sự thiếu hiểu biết về chúng. Một chút nguyên nhân khách quan đó là do sở hữu trí tuệ hiện còn khá xa lạ ở đất nước chúng ta. Hưởng ứng điều này, chúng tôi muốn gửi đến mọi người bài viết về chủ đề sở hữu trí tuệ - sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền.

Bằng độc quyền sáng chế có thể coi là sự công nhận của nhà nước dành cho một nhà sáng chế. Họ là những người tạo ra một sản phẩm, cung cấp quá trình, giải pháp kỹ thuật mới nhằm phát triển khoa học, công nghệ nước nhà. Người nhận bằng sáng chế thường phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện của pháp luật. Theo đó, luật sở hữu trí tuệ Việt Nam yêu cầu một phát minh đủ tư cách để bảo hộ dưới dạng cấp bằng sáng chế khi nó là lý thuyết, bản chất sáng tạo, cũng có thể là ứng dụng về công nghiệp, kỹ thuật. Thời gian bảo hộ cho 1 bằng độc quyền sáng chế ở Việt Nam là 20 năm tính từ ngày người phát minh nộp đơn hợp lệ.
Trong quá trình bảo hộ đối với phát minh, không có bất kỳ đối tượng nào được phép chế tạo, sử dụng hay phân phối, buôn bán mà chưa có sự đồng ý của bạn. Bạn - chủ phát minh có quyền quyết định chủ thể nào có thể sử dụng phát minh, thông qua những điều khoản thỏa thuận giữa hai bên. Điều này cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể bán lại quyền phát minh cho người khác. Giờ đây, người kia sẽ là chủ sở hữu mới của bằng sáng chế, không phải bạn. Khi sự bảo hộ kết thúc, bằng sáng chế hết thời gian hiệu lực, phát minh sẽ được công bố ra rộng rãi. Nhãn hiệu được biết đến là những dấu hiệu riêng dùng để làm căn cứ phân biệt các dịch vụ, hàng hóa cùng loại giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Đó có thể là những chữ số, hình ảnh hoặc sự kết hợp của cả hai thứ đó, đặc trưng cho đơn vị kinh doanh. Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ giúp chủ sở hữu bảo hộ chúng. Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có thể độc quyền khai thác lợi ích thương mại mà nhãn hiệu mang lại, tăng giá trị kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian bảo hộ của chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có thể gia hạn vô số lần.

Nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, bản quyền là ba hạng mục quan trọng trong sở hữu trí tuệ. Là điều cần thiết để mọi người có thể bảo vệ những các sáng chế, tác phẩm nghệ thuật, thiết kế, biểu tượng, tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong thương mại,… Còn “sở hữu trí tuệ” được hiểu là sự sở hữu, chiếm giữ đối với những tài sản trí tuệ đó. Nói một cách cụ thể và dễ hiểu hơn, đó là các quyền hợp pháp bắt nguồn từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực như,văn học ,nghệ thuật, công nghiệp, khoa học.

>>> Xem thêm : dịch vụ bảo hộ tên thương mại - Nên hiểu ra sao về sáng chế, nhãn hiệu,.. trong luật bảo hộ sở hữu trí tuệ?