đi lên căn nhà ở của TPHCM trong 10 năm qua về cơ bản đã đạt được các kết quả đáng kể, từng bước đáp ứng đc thị hiếu về ngôi nhà sống đi theo mức gia tăng số lượng dân sinh.

tuy vậy, thời kỳ phát triển căn nhà sống trên thành phố vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu không nhỏ về căn nhà sống giá thấp, ngôi nhà ở xã hội, căn nhà sống hợp với tiềm năng chi trả của người dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), dân sinh toàn TPHCM đã không ngừng hơn 1,8 triệu người, diện tích nhà ở bình quân đầu người không ngừng từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm tới (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục ngày càng tăng 2 triệu con người. nhằm thỏa mãn nhu cầu nhà sống cũng như khắc phục các tránh trong đi lên ngôi nhà ở 10 năm qua, TPHCM sẽ thực hành thực hiện đề án “Xây dựng sự kiện phát triển ngôi nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030”. đi theo đó, mục tiêu đề ra, mang lại năm 2025, tổng diện tích sàn nhà sống của TP.HCM đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích nhà sống bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô dân số dự định vào cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

cho năm 2030, tổng diện tích nền nhà ở của TP.HCM đạt được 295 triệu m² sàn, diện tích S nhà ở bình quân đầu người khi là 26,5 m²/người (quy mô dân số dự kiến vào cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra phía phát triển phong phú những đặc điểm nhà ở, đa dạng cách thức đầu tư nhằm huy động những nguồn lực có sẵn xã hội.

Về phát triển ngôi nhà dịch vụ thương mại, TPHCM khuyến nghị nhà đầu tư áp dụng những loại technology mới mẻ vào thi công và sử dụng các loại nguyên liệu thiết kế phù hợp. Cơ quan tác dụng nhằm làm cho xong các gian khổ vướng bận bịu cho người mua trong các công việc cung cấp chỉ tiêu quy hoạch, phê duyệt hay thỏa thuận tổng bên bằng xây dựng liên quan tỷ lệ 1/500. đẩy mạnh việc đưa vào công nghệ thông tin trong nghành nghề dịch vụ điều hành, xây dựng, đầu tư quy hoạch, đi lên căn nhà ở. tiến hành nghiên cứu, xây dựng cũng như vận dụng các loại căn nhà sống thiên nhiên cùng với thị trường, ưa thích ứng với biến đổi khí hậu, hoàn toàn có thể tái dùng, tái cơ cấu tổ chức hoặc tái chế các nguồn tài nguyên đã dùng.
TPHCM cũng trở thành ban hành các cơ chế bức tốc hợp tác quốc tế; thu hút, hỗ trợ tài chính để không giảm tính khả thi, đẩy mạnh việc thực hành nhiều dự án dự án thiết kế đi lên ngôi nhà sống đi theo hình thức đối tác doanh nghiệp công - tư (PPP) và bổ sung trong danh mục các dự án kêu gọi dự án đi theo hình thức PPP của thành phố.

Về căn nhà sống xã hội, sẽ triển khai phong phú hóa những phân khúc dự án thiết kế ngôi nhà ở cộng đồng cho những người thu nhập thấp, chủ yếu dùng vốn ngoài ngân sách; ưu tiên dùng vốn giá cả để đầu tư thiết kế các căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu căn nhà nước để cho thuê. Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở trong những dự án công trình ngôi nhà sống Thương Mại trên 10ha, để xúc tiến thực hành đầu tư quy hoạch, kiến tạo quỹ nhà ở cộng đồng cho thành phố; xác định địa chỉ cũng như ưu tiên sử dụng nhiều vùng đất căn nhà nước luôn quản lý do nhiều công ty lớn đang sử dụng khiến ngôi nhà xưởng chế tạo trên các quận huyện ở trong diện phải dịch chuyển vào các khu chế xuất, quỹ đất do các cơ quan nhà nước hiện đang điều hành trực thuộc diện bố trí lại để đầu tư thiết kế căn nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu ngôi nhà nước.

TPHCM trực tiếp dự án thiết kế hoặc tiến hành đấu thầu chọn bộ phận thực hành xây dựng theo hình thức BT giao dịch thanh toán bằng vùng đất. TPHCM ưu ái sắp đặt vốn Chi phí, tạo ra vùng đất sạch tại nhiều khu vực nước ngoài thành dọc nhiều trục hạ tầng giao thông cộng đồng, nhất là các con đường metro, những con đường vành đai để thực hiện các dự án ngôi nhà sống cộng đồng. bố trí vốn Chi tiêu để đầu tư xây dựng nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu ngôi nhà nước, nhằm làm cho xong cho những hộ gia chủ đặc biệt gian nan về nhà sống, không thể thuê căn nhà sống cộng đồng do công ty dự án quy hoạch.

cùng với đó, nhằm phát triển ngôi nhà sống cá biệt do dân tự xây, TPHCM tiếp tục sẽ cải tân hành chính, dễ chơi giấy tờ thủ tục trong việc cấp phép xây dựng; cấp cho Giấy chứng nhận sổ đỏ, cung cấp tin thiết kế đối với căn nhà sống riêng lẻ nhằm cư dân lợi ích trong những công việc đầu tư thiết kế mới mẻ, cải thiện ngôi nhà ở theo nhu cầu và khả năng.

theo đánh giá của những chuyên gia thiết kế đô thị, kế hoạch đi lên căn nhà sống của TPHCM vào thời điểm tới rất chính xác với những cách khả thi cũng như phù hợp cho mỗi đối tượng người tiêu dùng. với cách khiến này, TPHCM tiếp tục đạt đc mục tiêu đảm bảo ngôi nhà sống cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.