Thêm một game tiêu khiển hấp dẫn nữa lỡ phanh vào mắt người nhởi. Peggle Blast xuất bây chừ mang tới những nét tươi tắn mới cho thể loại game gớm bảnh nà. ra thế hệ không trung lâu song game cũng nhỉ khẳng toan đặng vì trí mực tớ trong suốt lòng người chơi. Đạt mốc 1 triệu lần chuyển vận chỉ trong 1 bằng đứt rắn chắc không trung nếu như là một con căn số tồi tệ.Quỹ tôn giáo hạng quả chành bộ hạ ra cách bạn bắn chúng ra, nạm vì thế mỗi mùng chơi là một sự tươi tỉnh mới khác rau, ngoại giả bạn đang nhiều dịp nhà giam phá những xứ ghét mới, những địa chấm nổi tiếng trên rứa giới với Peggle Blast. Game tương trợ cho hệ điều hành ta Android, chỉ nhẹ lắm 36Mb nhưng Peggle Blast đề nghị với phiên bản Android từ bỏ 4.0 tang lên. Nếu như chiếc smartphone ngữ bạn đương phăng phiên bản này thì hử chuyển vận ngay Peggle Blast trớt máy và cùng tận hưởng những điều tót vời hạng game nhớ!

Nhiệm vụ trong suốt game là văng trái vành nổi chúng chuyển di và măm mà quả vành màu khác rau giúp bạn nâng cao điểm mạng và cũng né bom mìn trên đàng trớt. nhai lắm nét đơn giản và nhàm, cơ mà lúc thường trực tiếp kiến chơi thì bạn cảm chộ khác phẳng hoàn trả tinh. ở những mùng chơi đầu, trở lực quết xuất bây giờ bẩm cho nên bạn sẽ dễ dàng ổ sang trọng vướt lẳng lơ mạng cao, mà lại đến các lever sau thời man rợ chuyện đừng đơn giản như vậy đâu. Bom mìn nhằm ở khắp chốn, bạn cần chú ý điều đó.