Hack ngọc rồng 104 Cập Nhật phiên bản mới nhất đang được Cập Nhật từ mà không làm theo quỹ đạo của các cầu thủ được coi là 058, điều này phải là một cái gì đó mới có sẵn, chúng tôi có thể cùng khám phá chính mình. Thực sự một tính năng là ngọc rồng trò chơi trực tuyến 104 như sau:
Tung ra 2 mới trò chơi pk cách.
1) PK cờ màu
2) PK cờ đen giết người
3) giành ngôi sao rồng đen
4) có một hàng ngày

Nguồn: Tải hack ngọc rồng 104 cải tiến tính năng mới