Mức phí vệ sinh được voi là nguồn thu cốt tử nhằm đảm bảo công việc duy trì hút bể phốt tại bắc ninh trong các khu vực ngõ xóm tại các khu dân cư tại tỉnh thành . Mức thu hiện thời đối với mỗi hộ gia đình là 3.000 đ/người/tháng, mức thu này đã được áp dụng từ năm 2007 cho đến nay nó đã không còn thích hợp.


vào năm 2013, Công ty Môi trường thành phố Hà Nội đã lập và trình về đề án mức phí hút bể phốt tại hưng yên mới lên thành thị và theo đó cấp thiết phải tăng về mức phí này lên để bù đắp những phí Mang đến ngày một tăng cao của đơn vị này .Trong cuộc họp thứ 8 Hội đồng quần chúng. # thị thành Hà Nội XIV đã qua, Hội đồng dân chúng thị thành hiện thống nhất và ra quyết nghị về việc điều chỉnh các loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố, theo đó chính thức điều chỉnh mức phí vệ sinh lên 6.000 đồng/người/tháng đối với khu vực các quận nội ô và 3.000 đồng/người/tháng đối với khu vực ngoại thành.

Chính vì vây hút bể phốt tại hải dương , bước đầu từ ngày trước tiên của năm mới năm con ngựa 2014, mức phí vệ sinh trên địa bàn thành thị Hà Nội sẽ tăng, điều này đồng nghĩa với việc về chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường trên thị thành sẽ được cải thiện hơn